YTC TEST CİHAZLARI LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE DIŞ GİZLİLİK POLİTİKASI 

YTC Test Cihazları Ltd. Şti. (“YTC”) ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda YTC web adresinde (www.ytctest.com) aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

Web sitesi SSL sertifikası ile arttırılmış şifreleme ve güvenlik alt yapısına sahiptir.

•YTC faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, genel merkez, müşteriler, distribütörler, bayiler, internet sitesi, gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

•Kişisel veriler YTC tarafından; 
 -Firma faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi, 
 -Yasal ve idari yükümlülükler kapsamında YTC’nin yürütmekte sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, 
 -Veri sahibinin mevzuattaki veya YTC bünyesince kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, 
 -Meşru menfaatlerin korunması, 
 -Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile birlikte, formlar, anket ve oylamalar ile veri sahiplerinin görüşünün alınması, bilgilerinin toplanması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması,
 -YTC’ye ait veya YTC tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, 
 -YTC tarafından sunulan servis,ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak adına iş birimleri ile gerekli çalışmaların yapılması ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 amacıyla işlenmektedir.

•YTC web sitesi üzerinden, yalnızca üyelik, her türlü iletişim, ürün, hizmet, kayıt, teklif, talep ve başvuru başvuruları için müşteri bilgileri alınmaktadır.

•YTC, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Web sitesi SSL sertifikasına sahiptir. YTC, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

•YTC web sitesi üzerinden üyelik, ürün, hizmet, kayıt, talep, teklif başvurusu için talep edilen veya YTC sisteminde var olan ve müşterilere ait her türlü kişisel bilgi, müşteri onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca müşteri bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.

•Müşterilerimizin web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla YTC sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

•YTC, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların YTC’nin gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. YTC, hizmet aldığı veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmaktadır. 

•YTC web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği YTC sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan YTC sorumluluk üstlenemez.

•YTC web sitesinde bulunan ürün, bilgi, belge, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, YTC Test Cihazları Ltd. Şti.’ye aittir. YTC web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan ürün, belge, bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları YTC’de saklıdır.

•KVKK konularında herhangi bir talep durumunda, Öneri ve Talep formu üzerinden iletişime geçilebilecektir. Herhangi bir başvuru esnasında YTC tarafından iletilen formu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; YTC Genel Merkez adresine bizzat başvuru yapılarak iletilebilecektir.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda YTC ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilir.

YTC web sitesine müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, YTC bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.
0